II Przegląd filmów o tematyce religijnej SACRUM FILM 2020

DWÓCH PAPIEŻY (2019)

DRAMAT / RELIGIJNY

[Argentyna / USA] – r. F. Meirelles [125 min.]

W 2012 roku kardynał Bergoglio (Jonathan Pryce), głęboko zawiedziony kierunkiem, w którym zmierza Kościół Katolicki prosi papieża Benedykta (Anthony Hopkins), aby pozwolił mu przejść na emeryturę. Zamiast tego nękany wątpliwościami i stojący w obliczu skandalu Benedykt wzywa swojego najsurowszego krytyka i przyszłego następcę do Watykanu, aby wyjawić mu tajemnicę, która wstrząśnie podstawami kościoła. Na tle toczącej się za murami Watykanu walki tradycji z postępem i poczucia winy z przebaczeniem, te dwie skrajnie różniące się postacie będą musiały stawić czoła przeszłości i znaleźć wspólny język. To wszystko, aby zapewnić przetrwanie kościoła i nie stracić zaufania milionów wyznawców.

Po filmie odbędzie się DYSKUSJA na temat PRZYSZŁOŚCI PAPIESTWA z udziałem prof. ZBIGNIEWA KADŁUBKA i ks. LESZKA SZEWCZYKA.

Zbigniew Kadłubek – polski filolog klasyczny, komparatysta, eseista, tłumacz, pisarz, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Literatury Porównawczej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie pełni funkcję dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Ks. Leszek Szewczyk – prezbiter archidiecezji katowickiej, doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie homiletyki, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału Teologicznego UŚ, wykładowca w Wyższym Seminarium Ojców Franciszkanów w Katowicach – Panewnikach, dyplomowany logopeda. Sekretarz Stowarzyszenia Homiletów Polskich

28.03.2020 – 18.30