SACRUM FILM 2019

Pod patronatem:
METROPOLITY KATOWICKIEGO,
Arcybiskupa Wiktora Skworca
Pani Prezydent Piekar Śląskich,
SŁAWY UMIŃSKIEJ – DURAJ

Przegląd adresowany do widzów zainteresowanych nie tylko pogłębianiem własnej wiary czy wiedzy dot. chrześcijaństwa i katolicyzmu. To również dobra okazja, aby stworzyć warunki inspirujące do poszukiwań Wyższych Wartości dla osób wątpiących lub borykających się z szeregiem ludzkich typowo zahamowań, doświadczeń. W zamierzeniu ma to być wydarzenie „otwarte”, krzepiące serca. Piekary Śląskie, czyli „duchowa stolica Śląska” wydaje się do tego świetnym miejscem!

 

17.05 (pt.)
18:00 „WYWIAD Z BOGIEM” (2018) [USA] – r. P. Lang [97 min.], NAPISY

Przed filmem o, m.in. kryzysie wiary, poszukiwaniu Wyższej Prawdy oraz o wewnętrznych zmaganiach duchowych opowie PIOTR BAŃCZYK.

Piotr Bańczyk – z wykształcenia psycholog, dziennikarz i teolog. Jest nauczycielem akademickim, prezesem Europejskiego Stowarzyszenia Coachów Psychologów oraz Dyrektorem ds. Rozwoju w Inspiration Point S.A.

18.05 (sob.)
17:00 „MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE” (2019) [Polska] – r. M. Kondrat [90 min.]
19:00 „WYWIAD Z BOGIEM” (2018)

Przed filmem o potrzebach duchowych i religijnych człowieka oraz o sposobach, jak radzić sobie z „kryzysem wiary” opowie redaktor MARIUSZ ORŁÓW.

Mariusz Orłów – dziennikarz radiowy Śląskich mediów (radio TOP Katowice, Silesia FLASH, Radio ARKA/PLUS); twórca wielu autorskich audycji dyskusyjno – filozoficzno – muzycznych „Tylko gra Orłów”, „Dźwięki życia”, „Dozwolone DO lat 18-100″; studiował teologię i filozofię.

19.05 (niedz.)
17:00 „PRZYPŁYW WIARY” (2019) [USA] – r. R. Dawson [116 min.], NAPISY

Przed filmem o wierze „niezachwianej”, „niezłomnej” – sposobach jej wyrażania i przejawach opowie prof. ZBIGNIEW KADŁUBEK.

Zbigniew Kadłubek – polski filolog klasyczny, komparatysta, eseista, tłumacz, pisarz, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Literatury Porównawczej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie pełni funkcję dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

19:30 „WYWIAD Z BOGIEM” (2018)

20.05 (pon.)
17:00 „MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE” (2019)

Przed filmem o fenomenie św. Faustyny, roli i znaczeniu mistycznych doświadczeń w życiu codziennym człowieka opowie ks. dr LESZEK MAKÓWKA.

ks. Leszek Makówka – Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach, Przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Architektury  i Sztuki Sakralnej, wizytator parafii w zakresie spraw sztuki i architektury sakralnej oraz ochrony zabytków, wykładowca historii sztuki i konserwacji zabytków na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, duszpasterz środowisk twórczych w archidiecezji katowickiej.

18:30 „PRZYPŁYW WIARY” (2019)
20:30 „UWOLNIJ MNIE” (2016) [Włochy] – r. F. Di Giacomo [90 min.], NAPISY

WYWIAD Z BOGIEM (2019)

MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE (2019)

20.05.2019 – 17:00

PRZYPŁYW WIARY (2019)

20.05.2019 – 18:30

UWOLNIJ MNIE (2016)

20.05.2019 – 20:30