Scroll down

PĘTLE INDUKCYJNE

tu działa pętla indukcyjna

PĘTLE INDUKCYJNE

JUŻ JEST! W kasie naszego kina oraz w sali kinowo-widowiskowej zostały zainstalowane pętle indukcyjne czyli system przeznaczony dla osób słabosłyszących korzystających z aparatów słuchowych. Pętla indukcyjna umożliwia osobie niedosłyszącej, korzystającej z aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego odbiór czystego i wyraźnego dźwięku, znacząco wzrasta komfort słyszenia oraz jakość odbieranego przez aparat słuchowy dźwięku. Dzieje się tak, ponieważ pętla indukcyjna przesyła dźwięk bezpośrednio do aparatu słuchowego osoby słabosłyszącej. Aby skorzystać z tej funkcji należy przełączyć aparat słuchowy na program indukcyjny "T".

Chcemy być dla Was coraz bardziej dostępni. Zapraszamy na seanse przyjazne sensorycznie, seanse z audiodeskrypcją oraz projekcje kina bez barier.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu "Konwersja cyfrowa domów kultury" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Więcej o pętlach indukcyjnych:

https://www.tumozesz.pl/pl/co-to-jest-petla-indukcyjna